Pôžičky

Pôžičky

Cez maják si požičiavate priamo od iných ľudí. Množstvo ponúk od ľudí – investorov, Vám zabezpečí tie najvýhodnejšie podmienky Vašej pôžičky. Vyplňte jednoduchú online žiadosť o pôžičku a získajte peniaze rýchlo.

Chcem si požičať500 eur
300 eur1,000 eur
na dobu splácania18 mesiacov
6 mesiacov36 mesiacov
Chcem si požičať:500 eur
Vaša mesačná splátka:36,1 eur
Úrok: 35 %

Za poskytnutie pôžičky na portáli Maják je účtovaný poplatok zo sumy pôžičky v zmysle sadzobníka poplatkov. Poplatok sa účtuje až zo získanej pôžičky, žiadosť aj jej posúdenie je bezplatné. Poplatok je automaticky zúčtovaný z poskytovanej pôžičky, myslite preto na tento poplatok pri určovaní požadovanej výšky Vašej pôžičky. Príklad výpočtu RPMN: Pri pôžičke vo výške 700 €, s úrokovou sadzbou 33 % p. a., s počtom mesačných splátok 36 vo výške 30,88 €, s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 21,00 € je celková RPMN vo výške 35,43 %. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok. Uvedený výpočet RPMN má nezáväzný charakter a slúži výlučne na informatívne účely.

Poplatky

Maják ponúka jasné a transparentné podmienky a Váš úrok sa počas doby trvania aktuálnej pôžičky nezvýši. Za žiadosť a financovanie neplatíte žiadne poplatky. Pôžičku môžete navyše kedykoľvek predčasne splatiť.

Za poskytnutie pôžičky Maják účtuje poplatok zo sumy pôžičky, a to len v prípade jej úspešného získania. Poplatok sa účtuje až pred čerpaním pôžičky, žiadosť aj jej posúdenie je bezplatné. Poplatok je automaticky strhnutý z poskytovanej pôžičky, myslite preto na tento poplatok pri určovaní požadovanej výšky Vašej pôžičky.

Cenník poplatkov nájdete na stránke Cenník.

Poistenie schopnosti splácať pôžičku

Zvoľte si k Vašej pôžičke kvalitné poistenie a nemusíte sa báť prípadného výpadku príjmov zapríčineného práceneschopnosťou, úrazom, hospitalizáciou alebo aj stratou zamestnania.

Vyberte si balíček, ktorý Vám vyhovuje v šírke krytia rizík:

Balík A
Poistenie pre prípad:
straty života, úplnej trvalej invalidity, úplnej dočasnej invalidity (PN), hospitalizácie
Balík B
Poistenie pre prípad:
straty života, úplnej trvalej invalidity, úplnej dočasnej invalidity (PN), hospitalizácie,
nedobrovoľnej straty zamestnania
Balík C
Poistenie pre prípad:
smrti následkom úrazu

K poisteniu môžete pristúpiť už pri zadávaní údajov do Žiadosti o pôžičku.
Poistné uhrádzate mesačne s Vašou mesačnou splátkou.
Pri splatení pôžičky je poistenie automaticky ukončené.
Poistenie schopnosti splácať pôžičku je dobrovoľné.

Najčastejšie otázky žiadateľov

Je Maják nebanková spoločnosť?

Maják nie je nebanková spoločnosť poskytujúca pôžičky, nie je to ani banka. Maják je portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom priamo požičiavajú peniaze. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží.Cez Maják požičiavajú ľudia ľuďom.

Kto si môže na Majáku požičať?

Na Majáku si môžu požičať všetci obyvatelia Slovenskej republiky s trvalým pobytom v jednej z týchto krajín, starší ako 18 rokov a spôsobilí na právne úkony. Žiadatelia o pôžičku musia mať trvalý príjem, spĺňať minimálne stanovené kritériá ratingu a finančnej schopnosti splácať pôžičku.

Koľko a na ako dlho si môžem požičať?

Minimálna výška pôžičky je 300 € a maximálna 1000 €, s dobou splatnosti od 6 až 24 mesiacov.

Ako rýchlo získam pôžičku?

Vašu žiadosť posúdime do dvoch pracovných dní. Následne spustíme financovanie Vašej pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 3 dni.