Cenník

Cenník

Naše poplatky sú jednoduché a transparentné. Za investovanie na Majáku neplatíte žiadne poplatky. Pri pôžičke platíte poplatok za jej poskytnutie, zároveň však sa Vám jej podmienky nebudú počas celej doby meniť.

SlužbaCenaDátum účinnosti
Poplatok za zabezpečenie poskytnutia prvej pôžičky6 % z celkovej výšky pôžičky (minimálne 20 EUR)01.05.2020
Poplatok za zabezpečenie poskytnutia druhej a každej ďalšej pôžičky3 % z celkovej výšky pôžičky (minimálne 20 EUR)01.05.2020
Za predčasné splatenie5% z predčasne splatenej sumy01.02.2018
Druhé a ďalšie nasledujúce vyčíslenie zostatku pôžičky10€01.02.2018
Každá upomienka za omeškanie so splátkou alebo jej časťou01.02.2018
SMS3€01.02.2018
e-mail2€01.02.2018
telefonická upomienka5€01.10.2020
listová zásielka10€01.02.2018
Predčasné vyplatenie investície2% z predčasne vyplatenej istiny01.02.2018
Poplatok za zmenu pravidelného termínu splátky pôžičky v rámci mesiaca10€01.12.2021