Investície

Investície

Vďaka inováciám môže dnes každý nadštandardne zhodnocovať svoje peniaze. Maják pre Vás zhodnotí peniaze vďaka investíciám do množstva osobných pôžičiek, rovnako ako to robia banky, s garanciou a bez poplatkov. Bezpečné a diverzifikované portfólio Vám bude každý mesiac generovať očakávaný výnos.

Mám záujem investovať12,000 eur
6 eur24 eur
na dobu splácania10 mesiacov
6 mesiacov36 mesiacov
Vráti sa vám:12,388.36 eur
Úrok cez majak.sk: 7 %Úrok v banke: zistiť

Údaje o výnosoch a úrokovej sadzbe vychádzajú z údajov aktuálneho portfólia pôžičiek na portáli Maják. Investor neplatí za investovanie žiadne poplatky a ak by dlžník jeho pôžičku nesplácal, jeho investícia je chránená garanciu spätného odkupu. Majte však na pamäti, že pri investovaní podlieha Váš kapitál rizikám a uvedené aktuálne výnosy nie sú garanciou budúcich výnosov.

Proces investovania

Vytvorte
si účet

V online formulári vyplňte Vaše základné údaje a podpíšte investorskú zmluvu. Zaberie Vám to len 3 minúty a Váš investorský účet bude pripravený.

Zašlite si
peniaze

Nadotujte si Váš investorský účet. Zaslať peniaze je rovnako jednoduché ako prevod peňazí na bankový účet alebo platba kartou. Investičnú sumu môžete poslať naraz alebo priebežne.

Inkasujte
výnosy

Peniaze sa investujú tak, aby bolo zabezpečené ich vysoké zhodnotenie a diverzifikácia. Na Vašom online účte sledujete, ako sa portfólio vyvíja a ako pribúdajú splátky s výnosmi.

Prístup
k peniazom

Zarobené peniaze si môžete prevádzať na Váš bankový účet, alebo ich reinvestovať do nových pôžičiek, a nechať tak aj naďalej zarábať.

Garancie a bezpečnosť

Maják Vám umožňuje dosahovať nielen nadštandardné výnosy, ale poskytuje vysoké zabezpečenie a garancie všetkých investícií.

Garancia spätného odkupu pohľadávok
V prípade, ak by dlžník svoju pôžičku riadne nesplácal, po 90 dňoch od Vás automaticky odkúpime celú pohľadávku za sumu zostatku istiny.
Proces hodnotenia žiadostí a risk manažment
Vďaka našim skúsenostiam, máme vybudovaný funkčný systém posudzovania a hodnotenia kvality všetkých žiadateľov o pôžičku. Len žiadatelia, pri ktorých je vysoký predpoklad riadneho splácania pôžičky, môžu cez nás pôžičku získať.
Vysoká diverzifikácia
Cez Maják poskytujeme nižšie pôžičky vysokému počtu rôznych žiadateľov. Dokážeme tak zabezpečiť rýchle a vysoko diverzifikované umiestnenie všetkých investícií našich klientov. Vysoká diverzifikácia a dôsledný risk manažment výrazne znižujú celkové kreditné riziko.
Ochrana peňazí investorov
Peniaze na investičných účtoch našich klientov, nie sú peniaze našej spoločnosti. Tieto prostriedky sú uložené v partnerských bankách na samostatnom účte, striktne odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti.
Vysoká transparentnosť
Na rozdiel od iných foriem investovania, u nás presne viete kam Vaše peniaze idú, ako sú investované. Na online investičnom účte má každý užívateľ prehľad o svojom portfóliu ako aj jednotlivých investíciách.

Naše prvky ochrany investícií robia investovanie cez Maják výnosné, ale i transparentné a bezpečné pre všetkých investorov. Majte však na pamäti, že tak ako pri každej inej investícií, i pri investovaní do pôžičiek cez Maják podlieha Váš kapitál rizikám a minulé výnosy nie sú garanciou budúcich výnosov.

Poplatky, dane a odvody

Na Majáku je investovanie úplne zadarmo. Neplatíte žiadne vstupné, výstupné poplatky, ani poplatky za správu Vašej investície.

Tak ako každý výnos, aj výnosy z investícií do pôžičiek je potrebné zdaňovať. Na rozdiel od bánk, Maják neznižuje výnosy o zrážkovú daň a povinnosť uhradiť daň prináleží každému investorovi. Viac informácií o spôsobe zdaňovania sa dozviete na stránke Dane o odvody.

Najčastejšie otázky investorov

Kto môže na Majáku investovať?

Prostredníctvom portálu Maják môžu investovať občania krajín SEPA (Single Euro Payments Area). Fyzické osoby musia byť staršie ako 18 rokov a plne spôsobilé na právne úkony.

Ako môžem investovať?

V prvom kroku je potrebné zaregistrovať sa na našom portáli. Vytvoríte si tak užívateľský účet, na ktorý následne prevediete peniaze, ktoré chcete investovať. Systém následne automaticky investuje do pôžičiek tak, aby bolo zabezpečené čo najvyššie zhodnotenie a vysoká diverzifikácia Vašej investície.

Vaše portfólio si zároveň máte možnosť v prípade preferencie spravovať i sami a investovať do pôžičiek manuálne. Na svojom účet si zvolíte presne, do ktorých pôžičiek a za akých podmienok budú Vaše peniaze investované.

Koľko môžem investovať?

Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je obmedzený.

Systém automaticky investuje do pôžičiek tak, aby Vaša celková investícia bola čo najviac diverzifikovaná medzi veľký počet pôžičiek.

Platím za investovanie poplatky?

Investovanie cez portál Maják je zadarmo. Neplatíte žiadne vstupné, výstupné poplatky, ani poplatky za správu investície.